USŁUGI

Jako Poradnia Medycyny Rodzinnej świadczymy lekarskie usługi medyczne z zakresu medycyny rodzinnej. Są one wykonywane przez lekarzy rodzinnych jako usługi specjalistyczne oraz niespecjalistyczne ogólnolekarskie.

Działamy wyłącznie w sektorze prywatnym, więc wszystkie oferowane usługi są płatne zgodnie z cennikiem. Nie posiadamy kontraktu z NFZ, a tym samym nie jesteśmy Przychodnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 1050).

Zajmujmy się także tzw. „małą chirurgią” w ramach medycyny rodzinnej, w tym oceną rany i blizny pooperacyjnej, ściąganiem szwów po zabiegach, opracowywaniem chirurgicznym i zszywaniem drobnych ran oraz wycinaniem drobnych zmian.

Nasza oferta jest skierowana zarówno do pacjentów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz do podmiotów leczniczych na zasadzie podwykonawstwa.

Naszą główną działalność koncentrujemy na – stale rozwijanych – usługach medycznych świadczonych w ramach telemedycyny. Oczywiście świadczymy również usługi medyczne stacjonarne w naszym gabinecie, a także w ramach wizyt domowych.

TELEMEDYCYNA

Usługi z zakresu telemedycyny (e-wizyty) wykonywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, wideokonferencji, czatu lub telefonicznie. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i umówienie e-wizyty następuje zazwyczaj w tym samym dniu roboczym – do kilku godzin od zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu/SMS, zaś najpóźniej w ciągu 24 godzin roboczych od zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odbywa się równocześnie z ustaleniem dogodnego terminu dla obu stron na wykonanie usługi.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy podmiotu leczniczego, czyli w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 lub za pośrednictwem strony internetowej 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku.

Nie wszystkie zgłoszenia muszą być zaakceptowane, a decyzja o ich akceptacji bądź odrzuceniu należy do lekarza. Samo zgłoszenie jest bezpłatne.

Płatność za e-wizytę odbywa się przed wykonaniem usługi i jest zgodna z cennikiem.

Nie każdy problem medyczny może zostać rozwiązany tylko za pośrednictwem telemedycyny, często konieczna jest osobista wizyta u lekarza.

Skierowanie lub zalecenie wizyty stacjonarnej jest również poradą lekarską wydaną po analizie przypadku.

Wykonana usługa jest usługą medyczną zgodną z najlepszą wiedzą medyczną, aktualnymi wytycznymi i standardami postępowania opartymi na Evidence Based Medicine (EBM), dostosowaną do możliwości jakie stwarza telemedycyna. Nie oznacza to realizacji każdego żądania zleceniodawcy. Ostatecznie o postępowaniu w każdym przypadku samodzielnie decyduje lekarz.

Wykonanie usługi może wiązać się z koniecznością przesłania – na prośbę lekarza – dokumentacji (skanów) dotyczącej zdiagnozowanych jednostek chorobowych, stosowanego leczenia, dotychczas wykonanych badań, dokumentacji zdjęciowej oraz innych niezbędnych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym dokumentów.

Dostarczenie dokumentacji medycznej jest dobrowolne, jednak brak kompletnej dokumentacji medycznej może uniemożliwić wykonanie usługi medycznej.

Dokumentacja lub jej skany mogą być dostarczone za pośrednictwem platformy drWidget lub e-mailem.

Dostarczona dokumentacja medyczna przechowywana będzie wyłącznie w bazie programu drWidget (na podstawie umowy z LekSeek Polska). Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia dokumentacji i niezwłocznego zniszczenia jej kopi poza w/w programem. Za odpowiednie zabezpieczenie przesyłanej dokumentacji odpowiada zleceniodawca.