CENNIK

Usługa cena
Świadczenia w podmiocie leczniczym 500 zł za wizytę
Świadczenia w miejscu wezwania 1 000 zł za wizytę
Świadczenia z zakresu telemedycyny 100 zł za e-wizytę
Mała chirurgia 5 000 zł za zabieg
Interpretacja wyników badań 200 zł za badanie
Wydanie zaświadczenia lekarskiego 100 zł za sztukę
Kontynuacja leczenia 50 zł za powtórną receptę
Usługa cena
Wysyłka dokumentacji kurierem w Polsce 20 zł
Wysyłka dokumentacji kurierem międzynarodową 50 zł
Kopia dokumentacji medycznej
(nie dotyczy pierwszej kopii i sytuacji opisanych w art. 28 ustawy z dnia 8 listopada 2008r. o prawach pacjenta)
1) jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 0,002*;
2) jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007*;
3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 0,0004*;
– *przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 ogłoszenie w "Monitorze Polskim" pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.


E-wizyta/wizyta jest poradą lekarska dla jednego pacjenta trwającą do 15 minut lub dotyczącą jednego problemu medycznego.
Wydanie zaświadczenia lekarskiego jest możliwe wyłącznie w połączeniu z wizytą lub e-wizytą.

Umówiona i potwierdzona wizyta lub e-wizyta może być bezpłatnie odwołana na 24 godziny przed umówionym terminem. W razie niezgłoszenia się lub odwołania wizyty lub e-wizyty na krócej niż 24 godziny przed jej terminem pobierana jest opłata w wysokości ceny umówionej wizyty lub e-wizyty.

Cennik wizyt w miejscu wezwania dotyczy Witnicy i okolic do 10 kilometrów oraz Wrocławia i okolic do 10 kilometrów w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 14:00. Poza godzinami pracy podmiotu leczniczego ceny ustalane są indywidualnie i wynoszą maksymalnie do 150% ceny podstawowej.

W przypadku bardziej oddalonych lokalizacji współpraca jest również możliwa, jednak dodatkowo doliczane są koszty dojazdów i ewentualnie usług hotelowych, które są ustalane indywidualnie.

Dla usług z zakresu telemedycyny lokalizacja pozostaje bez znaczenia, jedynie cena usług świadczonych poza godzinami pracy ustalana jest indywidualnie.

Przyjmujemy płatności przelewem, gotówką oraz za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
Wystawiamy fakturę lub paragon na każdą wykonaną usługę.

Świadczenia dla podmiotów medycznych na zasadzie podwykonawstwa i profesjonalnych zastępstw – ustalane są w drodze negocjacji w zależności od zakresu świadczeń i warunków umowy.